Qreato Psykologtjänst

Qreato Psykologtjänst

Per Idström

Leg. psykolog

har i snart 20 år arbetat med att stötta och utveckla människors potential, både på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Starka sidor ligger i att analysera och hitta strukturer i komplexa sammanhang, att komma till problemets kärna, identifiera viktiga utvecklingsområden och få igång kreativa processer för att nå konkreta resultat.


Adress

Qreato Psykologtjänst

Norra Liden 9

411 18 Göteborg

0735-456054

per@qreato.se

Kontakt